فراخوان

در این برگه ، فهرست اعضای تعاونی مسکن فنی و حرفه ای کارکنان آموزش پرورش تهران که از فهرست های کاغذی استخراج شده است را مشاهده می فرمایید. این فهرست به مرور تکمیل می شود. با تکمیل این فهرست دسترسی به اعضای تعاونی و سهامداران آسان تر و امکان اطلاع رسانی بهتر خواهد شد .

اهمیت این فراخوان در این است  که اعضا منسجم و مطلع از هم خواهند بود . اما در صورت متفرق بودن اعضا این امکان  به یک عده محدودی داده می شود که به جای جمع بزرگ تری که از هم پاشیده هستند تصمیم گیری کنند .

همین جا بایسته می دانم از همکاری سرکار خانم علیمرادپور، سرکار خانم کریمیان و آقای صدری که در تنظیم این فهرست همکاری کردند و آقای عبدی که فهرست کاغذی را در اختیار ما گذاشتند از طرف خودم و دیگر اعضا و سهامداران قدردانی کنم.

از افرادی که نامشان در این فهرست ها آمده است خواهش می کنم  نام و نام خانوادگی ، شماره همراه ، یک ایمیل معتبر و تعداد سهام شان را با ذکر ردیف به نشانی  زیر ایمیل کنند. در پایان ، دو باره از بازدید کنندگانی که عضو تعاونی هستند یا کسانی که سهام زمین فرحزاد را دارند خواهش می کنم حتما در سایت ثبت نام کنند.

ایمیل  : zaminefarahzad@gmail.com

جدول یک – الف تا ب

نام خانوادگی

نام

ردیف

نام خانوادگی

نام

ردیف

ابراهیم پور

عبداله

۳۰

افشا ر

باقر

۱

ابراهیمی

اشرف

۳۱

اسم خانی

روح اله

۲

آزادی

مهرانگیز

۳۲

افتخارمولا

عسگر

۳

اسدی منش

طیبه

۳۳

اسکندری

هوشنگ

۴

اشرف طایی

مریم السادات

۳۴

احمدزاده

قربانعلی

۵

امیرحسینی

اقدس

۳۵

اتابک

موسی الرضا

۶

آرام

بهناز

۳۶

اسماعیلی

محمدجواد

۷

افشین  فر

عفت

۳۷

امیری

علی یاور

۸

مهین اکرامی

فاطمه

۳۸

اکبری

ابوالحسن

۹

آستارایی

فاطمه

۳۹

اعتمادی

مصطفی

۱۰

آتش زر

زهرا

۴۰

احمدنژاد

غلامرضا

۱۱

ایازی

پروین

۴۱

آهنگری

مصطفی

۱۲

آذریان

مهناز

۴۲

امامقلی کرامتی

اصغر

۱۳

آماری

هلن

۴۳

امیدنژاد

حسن

۱۴

استوار

بهجت

۴۴

احمدی

پرویز

۱۵

بامدادی

آقایی

۴۵

ابراهیمی

داود

۱۶

بیگلو

ایرج

۴۶

امیدوار

حامد

۱۷

بیاتی

پرویز

۴۷

ادب

حسن

۱۸

بیگدلی

فرض اله

۴۸

امن گستر

داود

۱۹

بیدگلی

محمد

۴۹

افلاکی

شاهرخ

۲۰

برزگر

بهرام

۵۰

اکبری

هوشنگ

۲۱

بانی

غلامرضا

۵۱

امیری

منوچهر

۲۲

برقی کاشانی

داودرضا

۵۲

افتخارمعنوی

هوشنگ

۲۳

باغشیفی

رضا

۵۳

ابراهیمیان

هوشنگ

۲۴

بهرامی

منیره

۵۴

اکرم الدین

حسین

۲۵

بخشنده

فرهاد

۵۵

افشاری

پرویز

۲۶

بابای قطبی

مهناز

۵۶

امیرالهی

الیاس

۲۷

برنا

سکینه

۵۷

اقبالی

بهرام

۲۸

بهشتی

نرجس سا دات

۵۸

امیدپناه

محمدرضا

۲۹

جدول دو : ب تا خ

نام خانوادگی

نام

ردیف

نام خانوادگی

نام

ردیف

امینی

مجید

۱۰۹

برنجی

مریم

۵۹

آقا خانی

قاسم

۱۱۰

بهمنیار

منیژه

۶۰

اسعدی

محمد یوسف

۱۱۱

برومند

زهرا

۶۱

احمدی

توران

۱۱۲

بهزاد

فردوس

۶۲

آقائیان

منوچهر

۱۱۳

تقی پور دیلمی

محمد

۶۳

اعرابیان

نعمت ا…

۱۱۴

پیر مردی

حسین

۶۴

اویسی

مهدی

۱۱۵

پاک نژاد

منصور

۶۵

آرین

فرزانه

۱۱۶

پاپی

مرادعلی

۶۶

احدیانی

فرشته

۱۱۷

پناهی

ایران

۶۷

انواری

سعید

۱۱۸

حسینی

سیده رقیه پور

۶۸

بهدین

رستم

۱۱۹

پولادی

رفعت

۶۹

باقری

ندا

۱۲۰

پاجیک

فاطمه

۷۰

بیات

ناصر

۱۲۱

پرنده

فاطمه

۷۱

بیگلری

رامین

۱۲۲

ترکی

غلامرضا

۷۲

بیابانپور

صغری

۱۲۳

ترزی

عبدل الرحمن

۷۳

پزشک

زهره

۱۲۴

تیموری

محمد

۷۴

پارسا

نصرا…

۱۲۵

تردشه

قاسم

۷۵

میر جلیلی

ناصر

۱۲۶

تجلی

عبدالمجید

۷۶

تقدسی

آیت ا..

۱۲۷

ثانی افشین

پروین دخت

۷۷

تراب نژاد

فیروز

۱۲۸

جمشیدی

علی اکبر

۷۸

تقوی

محمد رضا

۱۲۹

جلالی

شمس ا…

۷۹

تیموری

ثریا

۱۳۰

جهانگیری

مهدی

۸۰

جعفری

حمید

۱۳۱

جمالی

حمید رضا

۸۱

جعفری

نادر

۱۳۲

جهانبخش

حسین

۸۲

جدیدی

محمد حسین

۱۳۳

جوام

محمود

۸۳

جعفریان

یعقوب

۱۳۴

جلیلی

فریدون

۸۴

حاجی قربانعلی

امید

۱۳۵

جلالی

اکبر

۸۵

حسینی

سید حسن

۱۳۶

جعفری

محمود

۸۶

حبیب ا..زاده

رضا

۱۳۷

جهانشاهی

نسرین

۸۷

حامدی

هژبر

۱۳۸

جعفری

فرانک

۸۸

حاج اسماعیل لواسانی

اسماعیل

۱۳۹

جاریانی

زهرا

۸۹

حاتمی

محمد علی

۱۴۰

جعفرآبادی

صدیقه

۹۰

حاجی کردستانی

هادی

۱۴۱

جلالی

پروانه

۹۱

حسن زاده

مجید

۱۴۲

چهره آرا

حسین

۹۲

خالدی

احمد

۱۴۳

چاووشی

محمود

۹۳

خان محمدی

معصومه

۱۴۴

چراغیان

حسین

۹۴

خلیل زاده

منیژه

۱۴۵

حساس

محمدتقی

۹۵

خراطیان

منصوره

۱۴۶

حسینی مقدم

نصرت ا…

۹۶

دیلمقانی

فریده

۱۴۷

حجازی

سید عبدالله

۹۷

دلیری

عباسعلی

۱۴۸

حاجیان

حسن

۹۸

داوود آبادی

محمد

۱۴۹

حیدریان

زین العابدین

۹۹

حقیقی

یعقوبعلی

۱۵۰

حیدری

رضا

۱۰۰

حسینی

محمود

۱۵۱

حسنی

عباس

۱۰۱

حیدری

محمود

۱۵۲

حسینی ها

سیدمهدی

۱۰۲

حاجی محمدی

اسدا…

۱۵۳

حاج حسینی

حسین

۱۰۳

حجتی

امجد

۱۵۴

حقیقی

علیرضا

۱۰۴

حاتمی

مریم

۱۵۵

حقیقی

حسن

۱۰۵

حلوائی

مولود

۱۵۶

حدادی

مسعود

۱۰۶

خاتمی نیا

علی

۱۵۷

حسن بیگی

علی

۱۰۷

حاج فیضی

داریوش

۱۰۸

جدول سه : خ تا ز

نام خانوادگی

نام

ردیف

نام خانوادگی

نام

ردیف

رشیدی

سیدمهدی

۱۳۹

خاتمی

سید ابراهیم

۱۰۹

رجب پناه

محمدمهدی

۱۴۰

خسروی

سعید

۱۱۰

رنجبر

غلامرضا

۱۴۱

خادم

رمضانعلی

۱۱۱

رحمانی

عباس

۱۴۲

خواری

صمد

۱۱۲

رحمانی

حسین

۱۴۳

خیرالدین

علی اکبر

۱۱۳

ضیایی

صفرعلی

۱۴۴

خوشنام

غلامرضا

۱۱۴

رشیدزاده

حسین

۱۴۵

خوشدست

ولی اله

۱۱۵

رازقی

سیدمحسن

۱۴۶

خلیلی

سید ضیاء

۱۱۶

ریاحی

فاطمه

۱۴۷

خداکرم

شاپور

۱۱۷

ربیعی

فخرالملوک

۱۴۸

خلیلی

داور

۱۱۸

رهبر

ژاله

۱۴۹

خاتمی

زهرابیگم

۱۱۹

رفیع نیا

فاطمه

۱۵۰

خاتم گویا

زهرا

۱۲۰

رجایی

معصومه

۱۵۱

خواجه نصیر

فریده

۱۲۱

رستمکلایی

عاطفه سادات

۱۵۲

دباغی

علی اکبر دباغی

۱۲۲

رحیم پناه

ژاله

۱۵۳

دولتی

فرهمند

۱۲۳

رحیمی پارسا

صدیقه

۱۵۴

دولت آبادی

حسن

۱۲۴

رحیمی

محبوبه

۱۵۵

دانشگر

عطااله

۱۲۵

رفیعی

مریم

۱۵۶

دهاقین

محمد

۱۲۶

زرگران

نقی

۱۵۷

داودزاده

محمدحسین

۱۲۷

زارعی نژاد

عبدالله

۱۵۸

دولت زاده

ذبیح اله

۱۲۸

زیارتی

محمد

۱۵۹

دربند فراهانی

علیرضا

۱۲۹

زینعلی

محمدمهدی

۱۶۰

دهقانیان

علی

۱۳۰

زهره

منوچهر

۱۶۱

دهقانیان

محمد

۱۳۱

زالی

علی جعفر

۱۶۲

درویش

هاجر

۱۳۲

زارعی

اصغر

۱۶۳

ده سردان

زهره

۱۳۳

زرین بخش

پروین دخت

۱۶۴

ذاکری

محمدرضا

۱۳۴

زاهد

بتول

۱۶۵

ذوالقدر

منیژه

۱۳۵

رحمتی

رجب

۱۳۶

رضایی

محمود

۱۳۷

رودی

محمدهاشم

۱۳۸

جدول چهار : س تا ق

نام خانوادگی

نام

ردیف

نام خانوادگی

نام

ردیف

عرب پوریان

فریدون

۲۲۴

سرافرازی

غلامرضا

۱۶۶

عسگری

محمدرضا

۲۲۵

ساعتچی

ناصر

۱۶۷

عباسی

حسین

۲۲۶

سیدصدر

سیدمحمدباقر

۱۶۸

عبدی

محمد

۲۲۷

سلطانی

حسین اصغر

۱۶۹

علیلی

فهیمه

۲۲۸

سمیعی

مرتضی

۱۷۰

عباسی

فریده

۲۲۹

سلیمیان

امیرحسین

۱۷۱

عالیه نیا

راضیه

۲۳۰

سلطان محمدی

حمید

۱۷۲

عابدینی

زهره

۲۳۱

سعیدی

حسن

۱۷۳

عسگری زاده

داود

۲۳۳

سیدجعفری

محسن

۱۷۴

عیسی پور

خسرو

۲۳۴

سنایی

ناصر

۱۷۵

عزیزی

ناصر

۲۳۵

سلیمانی

پرویز

۱۷۶

عقیقی

علی

۲۳۶

سیفعلی نژاد

محمد

۱۷۷

عبدالهی

حمیدرضا

۲۳۷

سالک

عباسعلی

۱۷۸

علیپور

ناصر

۲۳۸

سرداری

لیاقتعلی

۱۷۹

عنایتی

حسین

۲۳۹

ساسانیان

الیاس

۱۸۰

عبدی

سیف اله

۲۴۰

سبحانی

کریم

۱۸۱

فیروزبخش

زهرا

۲۴۱

بیدمکی

محسن

۱۸۲

فرشاد

بدرالملوک

۲۴۲

سید

زهره

۱۸۳

فائضی

زهرا

۲۴۳

سمیع آذر

مهناز

۱۸۴

فرهی

مهرانگیز

۲۴۴

سلیمی

سیمین دخت

۱۸۵

قوامی

میرعطااله

۲۴۵

سربندی

سهیلا

۱۸۶

قبادی

محمدحسن

۲۴۶

شهرجردی

احمد

۱۸۷

قلعه نوئی

علی

۲۴۷

شیری

ناصر

۱۸۸

قهرمانی

محمدرضا

۲۴۸

شکرایی فرد

انسیه

۱۸۹

علیزاده

زهرا

۲۴۹

شیرازی

جلیل

۱۹۰

عبهری

سکینه

۲۵۰

شاملو

بهرام

۱۹۱

عمویی

صدیقه

۲۵۱

شیخ بهایی

مرتضی

۱۹۲

غبرایی

طاهره

۲۵۲

شادمان

ماشااله

۱۹۳

غلامی

عباس

۲۵۳

سوادت

محمود

۱۹۴

غلام قمری

داود

۲۵۴

شیرازی

علی

۱۹۵

غفاری مقدم

مرتضی

۲۵۵

سرپوش

سهری

۱۹۶

غنی زاده

هرمز

۲۵۶

سلیمی

محمد رضا

۱۹۷

غمزی

محمد

۲۵۷

شاهپوری

محمد

۱۹۸

فلاحتی

احمد

۲۵۸

شفاهی

عبدالرزاق

۱۹۹

فراوانی

اسداله

۲۵۹

شاه محمدلو

مجید

۲۰۰

فصیحیان

حمیدرضا

۲۶۰

شهریاری

زهرا

۲۰۱

فدایی

اردشیر

۲۶۱

شیوا

ناهید

۲۰۲

فامیلی

بهزاد

۲۶۲

شیخ

صدیقه

۲۰۳

فارغ بال

ناصر

۲۶۳

شرفی

صدیقه

۲۰۴

فرشچیان

سکینه

۲۶۴

شلماری نیکو

قباد

۲۰۵

فاروتی

گیتی

۲۶۵

صالحی نیا

محمدحسین

۲۰۶

قهرمان زاده

جواد

۲۶۶

صادقی

منوچهر

۲۰۷

قره خانی

امیر

۲۶۷

صمدی

عبداله

۲۰۸

قاضی سعید

سیدغلامحسن

۲۶۸

صالحی نژاد

حسین

۲۰۹

قاسمی

ولی اله

۲۶۹

صادق بخت

پروین

۲۱۰

قاسمی

محمود

۲۷۰

صدق گویا

رویا

۲۱۱

قدیانی

مصطفی

۲۷۱

ضیغمی

محمدعلی

۲۱۲

قزی

غلامحسن

۲۷۲

طهماسبی

عباس

۲۱۳

قریشی

سیدعلی اکبر

۲۷۳

طیب زاده

حسن

۲۱۴

قاستی

عباسعلی

۲۷۴

طوتی

احمد

۲۱۵

قدیری

غلامرضا

۲۷۵

طاهری

مهین

۲۱۶

قربانی

خدیجه

۲۷۶

طلا

توران

۲۱۷

قربانزاده

هما

۲۷۷

طباطبایی

صدیقه

۲۱۸

قاسمی

سهیلا

۲۷۸

ظفری

احمد

۲۱۹

قدیریان

زهرا

۲۷۹

قره داغی

فهیمه

۲۲۰

قربانی

فاطمه

۲۸۰

قناره ای

مریم

۲۲۱

قسامی

طاهره

۲۲۲

جدول پنج : ک تا ه

نام خانوادگی

نام

ردیف

نام خانوادگی

نام

ردیف

مهدوی صفت

محسن

۳۲۴

کامران

سیروس

۲۸۱

مجیدی

علیرضا

۳۲۵

کاوه

امیر

۲۸۲

میرشکاری

غلامرضا

۳۲۶

کریمی

محمدرضا

۲۸۳

میرزاعلیخانی

داود

۳۲۷

کیانی

حمید

۲۸۴

موسوی

سید مصطفی

۳۲۸

کیایی

منیرالسادات

۲۸۵

سادات

حمید

۳۲۹

کیان نیک

ایران

۲۸۶

معلم زاده

محمدابراهیم

۳۳۰

کسائیان

زینت

۲۸۷

محمدی

علی اکبر

۳۳۱

کاشانی

زهرا

۲۸۸

محمدجانی

باقر

۳۳۲

کریمیان

فاطمه

۲۸۹

محمدصالحی

اسمعیل

۳۳۳

کوچک دزفولی

مهنوش

۲۹۰

محمدی

محمدیوسف

۳۳۴

کرباسی

نصرت

۲۹۱

میرزاقلی

فرهاد

۳۳۵

گوران

محمدکاظم

۲۹۲

سهربخش

ناصر

۳۳۶

گلباز

غلامعلی

۲۹۳

مهدی پور

رسول

۳۳۷

گوران

اسماعیل

۲۹۴

ملکی

داود

۳۳۸

گنجی

محمد

۲۹۵

محمودی

صفر

۳۳۹

گمنام

عبدالرحیم

۲۹۶

مرادی

ناصر

۳۴۰

لاری

غلامرضا

۲۹۷

میرزایی

مسلم

۳۴۱

لطیفی

اکبر

۲۹۸

مردویان

مسعود

۳۴۲

کلهر

علی

۲۹۹

مقدس زاده

منوچهر

۳۴۳

کیانی

عبدالصمد

۳۰۰

محمدی

مصطفی

۳۴۴

کریمی

سهراب

۳۰۱

موسوس

سیدامیر سعید

۳۴۵

کریمی

محمدرضا

۳۰۲

کلهر

علی

۳۴۶

کفایی

فریدون

۳۰۳

کیانی

عبدالصمد

۳۴۷

کریمی

عبداله

۳۰۴

کریمی

سهراب

۳۴۸

کریمی

احمد

۳۰۵

کریمی

محمدرضا

۳۴۹

کریمی

جعفر

۳۰۶

کفایی

فریدون

۳۵۰

کاویانی

حبیب اله

۳۰۷

کریمی

عبداله

۳۵۱

میر یوسفی

میر فخرالدین

۳۰۸

کریمی

احمد

۳۵۲

مراغی

محمد

۳۰۹

کریمی

جعفر

۳۵۳

مفخم

احمدرضا

۳۱۰

کاویانی

حبیب اله

۳۵۴

معصوم زاده

محمدرضا

۳۱۱

کیهانی

عبدالرضا

۳۵۵

ملک پور

مظفر

۳۱۲

محمدی

خسرو

۳۵۶

معصومی

فاطمه

۳۱۳

مهربانی

نوراله

۳۵۷

نایان

داریوش

۳۱۴

مهابادیها

احمد

۳۵۸

نصیری

فاضل

۳۱۵

مشایخی

حمیدرضا

۳۵۹

نیک وش

بهناز

۳۱۶

مجیدی

سیدرضا

۳۶۰

وزیری

لطف ا…

۳۱۷

مقیمی

ولی

۳۶۱

همزه حنرقی

یعقوب

۳۱۸

موسوی

سیدامان اله

۳۶۲

هاشمی

رقیه

۳۱۹

مشکینی

عباس

۳۶۳

هوشمند

احد

۳۲۰

مصری

محسن

۳۶۴

وجدانی

بدر السادات

۳۲۱

محمدی

حمزه

۳۶۵

نایان

داریوش

۳۲۲

مقیمی

ابوالفضل

۳۶۶

نصیری

فاضل

۳۲۳

 این فهرست ادامه دارد

53 فکر می‌کنند “فراخوان

 1. سهیلا حق طلب

  شمار ه همراه من ۰۹۱۲….. سهامدار هستم و۲ سهم دارم . از زحمات بی دریغ شما کمال تشکر را دارم

  پاسخ
 2. کاظم وحدانی تبار

  اینجانب ضمن سپاسگزاری از دوستان که پیگیر زمینهای تعاونی فنی وحرفهای می باشند علاقه مندم در این زمینه تشریک مساعی داشته باشم من از نیروهای قراردادی آموزش و پرورش بودم که اقدام به خرید دو امتیازکه یکی دو سهمی ودیگری دوونیم سهمی نمودم وتا کنون نیز پیگیری اساسی در این مهم انجام نداده ام ومایل هستم با شدت به هر صورت ممکن در این زمینه و احقاق حقوق از دست رفته تلاش نمایم

  با سپاس
  کاظم وحدانی تبار

  پاسخ
 3. معصومه مددیان داشبلاغ

  با سلام
  من معصومه مددیان داشبلاغ هستم و سند مالکیت تعداد دو سهم از سهام خانم معصومه خان محمدی ردیف ۱۴۴ این لیست را دارم و انتقال سهم به تایید تعاونی مسکن سازمان فنی حرفه ایی رسیده است ولی متاسفانه نام من در فهرست نیست لذا خواهشمند است راهنمایی فرمایید.

  پاسخ
   1. ansari

    نام من سکینه انصاری است و ۲٫۵ سهم دارم که از خانم سهیلا بی ریا وکالت بلاعزل دارم. اما اسم هیچ یک در سایت نیست شماره تماس بنده ۰۹۳۰۰۰۰۰۰۰است لطفا راهنمایی کنید.

    پاسخ
    1. admin نویسنده

     با درود

     این فهرست شامل اعضای اولیه تعاونی است و ممکن است بی نقض نباشد. چون افراد دیگری هم هستند که وضعیت شما را دارند.

     پاینده باشید

     پاسخ
 4. کاظم وحدانی تبار

  اینجانب با تعدادی از مسئولین وزارت مسکن وشهرسازی مکاتباتی داشته ام و مساعدت نمودند تا هر گونه مکاتبه ای با وزیر را در سریعترین زمان وزمانی را جهت جلسه حضوری با ایشان را فراهم نمایند لذا نیاز است دریک فراخوان نسبت به تشکیل مجمع تعاونی ویایک هییت مدیره مستقل از تعاونی با ماهیت فقط زمین فرحزاد اقدام وحقوق خود را پی گیری نماییم در صورت موافقت اعضا اقدام شایسته و بایسته صورت گیرد

  وحدانی تبار

  پاسخ
  1. admin نویسنده

   با درود
   و سپاس از پیگیری های شما . متاسفانه مشکل تعاونی فنی و حرفه ای ،در یک کلام بی صاحب بودن آن است. زمان هیات مدیره منقضی شده و هیچ نماینده ای از جانب اعضا نمی تواند کارها را پیگیری کند . امیدوارم آقایان و خانم ها همت کنند جمعی تشکیل بدهیم که به عنوان نماینده اکثریت اعضا و سهامداران پیگیر امور باشند.

   خسروی

   پاسخ
 5. کاظم وحدانی تبار

  سلام
  با توجه به پی گیری اینجانب از حوزه معاونت وزیر بنابر عدم شفاف بودن پاسخ وزیر نسبت به نامه آقای موسوی( مسئول دفتر ریاست جمهور) هنوز درمسیراولیه میباشیم وبرای به نتیجه رسیدن نیاز به اتحاد و همفکری مضاعفی است که اعضاء از خود نشان دهند

  پاسخ
 6. مریم کریمیان

  آقای خسروی عزیز سلام علیکم
  ما بعد از خدا امیدمون به شماست. الان که اعضا بیشتر شده اند، کاری کنید و به خاطر چند نفر آدم بی انگیزه و بی مسئولیت دلسرد نشوید. در ضمن چرا کسانی که سهم را خریده اند، جایگزین اعضای اولیه نمی کنید؟ ما هم هزینه کرده ایم چه بسا اعضای اولیه سود خود را از فروش این زمین ها برده اند و هنوز شما نام آنها را می برید.!
  خواهشاً ساعت برگزاری جلسات را یک روز قبل حداقل بفرمایید نه دو ساعت قبل، آن هم در مکانی که به سلیقه همین آدمهای مخالف است که جلوی کار را گرفته اند.
  با تشکر

  پاسخ
  1. admin نویسنده

   با درود
   خانم کریمیان عزیز ، فرمایش شما تا حدود زیادی درست است. من نمی خواهم انشقاقی بین سهامدار و عضو تعاونی رخ دهد. در ضمن آن جلسه ها را اعضا برگزار می کردند و به من هم دیر اطلاع می دادند. من نیز مدتی است در جلسه دوستان شرکت نمی کنم. چون دید دوستان به مسئله متفاوت از دید من و شما و بسیاری دیگر از دوستان است.با این وضعیت، ضمن احترام به تلاش های اعضای قدیمی، به این نتیجه رسیدم که خود ما حرکت تاز ه ای را باید شروع کنیم . طرحی نو باید در انداخت ! به کمک شما و دیگر دوستان

   شاد و پیروز باشید
   خسروی

   پاسخ
 7. مریم کریمیان

  ممنون آقای خسروی که انقدر سریع جواب ما را می دهید. من حضور شما را کار خدا می دانم و از هیچ کمکی دریغ نمی کنم و نظرم این است که افراد مخالفت را کنار گذاشته و هیم چند نفری که همدل هستیم، کاری کنیم تا آنها هم در میانه راه همراه ما شوند. به هر حال شما هر تصمیمی بگیرید ما تابعیم. باز هم از دلسوزی های شما متشکریم.

  پاسخ
  1. admin نویسنده

   با درود
   و ممنون از اظهار لطف شما . ما همه در یک کشتی هستیم . راهی جز همدلی نداریم تا این کشتی را به ساحل امن برسانیم.
   پاینده باشید
   خسروی

   پاسخ
 8. کاظم وحدانی تبار

  بنام یزدان پاک
  جناب خسروی
  سلام گویا یکی از دوستان از مدیران مدارس می باشد لطفا هماهنگی لازم را جهت یک گردهمایی در پایان شهریور در آن مدرسه صورت گیرد تا اعضا بتوانند هم اندیشی لازم جهت زمین فرحزاد انجام شود .
  شاید اعضاء هیئت مدیره احساس خطر کنند تا امروز یک قدم مثبتی دررابطه زمین فرحزاد بردارند

  پاسخ
 9. سهيلا حق طلب

  به نام خدای بزرگ باعرض سلام خدمت شما اقای خسروی قبل از هر صحبتی واقعا از زحمات شما کمال تشکر رادارم جناب خسروی به نظر من اگر شما یک فراخوان بدهید همه اعضا با اتحاد وهمفکری مضاعف به نتیجه دلخواهمان می رسیم وبه قول شما این کشتی بی صاحب رو به ساحل امن برسانیم وشما بهترین نماینده ای هستید که میتوانید حق ما سهامداران را بگیرید به هرحال ماتابع تصمیمات شما هستیم

  پاسخ
  1. admin نویسنده

   با درود
   سرکار خانم حق طلب ، به یاری شما دوستان با همت در همین شهریور ماه فراخوان خواهیم داد.

   شاد و پیروز باشید

   پاسخ
 10. مریم کریمیان

  آقای خسروی عزیز سلام
  آقای نجفی مشتاقند تا در مدرسه ایشان جلسه ای برگزار گردد، خواهشاً در همین ماه حرکتی صورت گیرد، به نظرم هر چند تعداد اندک است اما همه همدل و یک رنگ هستیم و این کیفیت از کمیت و تعداد زیاد بودن، اهمیت بیشتری دارد.
  باز هم از زحمات شما متشکریم انشاءالله خداوند از شما راضی و خشنود باشد.

  پاسخ
  1. admin نویسنده

   با درود
   همت بالای شما و جناب نجفی را از طرف خودم و دیگر سهامداران تحسین می کنم. این پشتیبانی ها دلگرمی بزرگی برای ادامه راه است. من با آقای نجفی هماهنگی کرده ام . در این مدت کوتاه نیز سهامداران استقبال کردند. امیدوارم در راهی که شروع کردیم با برنامه ریزی و نظم به پیش برویم.

   پاینده باشید
   خسروی

   پاسخ
 11. سهيلا حق طلب

  بنام خداوند رحمان ورحیم جناب اقای خسروی سلام وخسته نباشید غرض از مزاحمت این بود که اگر امکان دارد زمان فراخوان را بگویید و کدام روزنامه منتشر میکنید که مطلع باشیم.
  انشاالله با همفکری همه مخصوصابا درایت شما به حقمان برسیم. یاعلی

  پاسخ
  1. admin نویسنده

   با درود
   سرکار خانم حق طلب یک همایش در هفته آینده برگزار خواهد شد . برای همه ی اعضا ایمیل و پیامک ارسال شده است.

   http://faniherfei.vistamehr.org/?tag=%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%AF

   پاینده باشید
   خسروی

   پاسخ
 12. مریم کریمیان

  سلام بر آقای خسروی عزیز و همه دوستانی که دست دوستی و وحدت به هم دادند.
  چه خبر؟ قرار بود به همراه چند عزیزی که در جلسه حضور داشتند و صورتجلسه، به دیدن هیأت مدیره دلسوز و زحمتکش تعاونی تشریف ببرید. اگر حضور ما نیز لازم بود، حتماً بفرمایید.
  از آقای وحدانی تبار چه خبر؟ قرار شد بعد از صحبت با هیأت مدیره اگر همکاری نکردند، آگهی بدهیم.! نکنه سرد شده باشید؟ من در این چند وقته درگیر ثبت نام های دانشجویان و کارهای دانشگاه بودم. فرصت نوشتن نکردم اما هر چی به سایت سر زدم، خبری نبود. نگران شدم از ناامیدی و کنار کشیدن این حرفها..
  اینطور که من از یکی از اعضا شنیدم، تعاونی در حال جابجایی مکان است. می ترسم این ها جایی بروند که هیچ دستی بهشان نرسد.
  البته مطمئنم که شما در حال پیگیری هستید اما ما کشتی شکستگان را نیز بی خبر نگذارید.
  با تشکر فراوان

  پاسخ
 13. مریم کریمیان

  جناب آقای خسروی با سلام
  من چند روز پیش با یکی از خانمهایی که از اعضای هیأت مدیره است تلفنی صحبت کردم. ایشان کاملاً تأیید کردند که هیأت مدیره دلسوز و لایق (مثلاً) به دروغ و برای وقت تلف کردن اظهار می دارند که در حال پیگیری هستند و منتظر فرصتی هستند تا زمین ها تکانی خورده و کلاهی گشاد بر سر سهامداران و اعضای از همه جا بی خبر گذاشته و زمین ها را به کمترین قیمت از سهامداران و اعضا خریداری کنند.
  این را گفتم که آقایان طرفدار مذاکره با هیأت مدیره که در جلسه سنگ هیأت مدیره را به سینه می زدند، در جریان باشند مثل آقای وحدانی تبار و آقای دیگری که در پی پاسخ گرفتن از هیأت مدیره است.
  این آقایان الان کجا هستند؟ چرا با هیأت مدیره پای مذاکره و صحبت ننشستند؟ فقط شعار دادند؟

  پاسخ
 14. مریم کریمیان

  جناب آقای وحدانی تبار شما که آن روز در جلسه به دادن آگهی در روزنامه رأی ندادید و دادن آگهی را منوط به صحبت با هیأت مدیره دانستید، از آن روز به بعد چه کردید؟ لطفا فقط شعار ندهید و با طرحهایی که لااقل بقیه عزیزان دلسوز ارائه می دهند، مخالفت نکنید.!!!

  پاسخ
 15. کاظم وحدانی تبار

  بنام یزدان پاک
  آقای خسروی عزیز سلام
  با توجه به پی گیریهای اینجانب از اداره تعاون و وضعیت سهامداران پیشنهاد مینمایم تشکل خودمان را فعالتر و تصمیم گیری را بر عهده سهامداران عزیز قرار دهیم بدلیل اینکه تعدادی از اعضا هیت مدیره تعاونی ” سهمی در زمین فرحزاد ندارند تا درد دل من وشما ودیگران را بفهمند لذا برای رسیدن به حقوق حقه خود نیاز است با هزینه همین تعداد اندک مجامع سهامداران را با کمک وزارت تعاون تشکیل وطی طریق را با قوانین وزارت تعاون دنبال نماییم .ودیگر اینکه نیاز است جلساتی بصورت هفتگی یا هر ۱۵ روز برگزار تا امور جاری پی گیری تادر رسیدن به اهداف خود ثابت قدم تر ازپیش حرکت نماییم . جا دارد از تلاشهای جنابعالی کمال سپاسگزاری را دارم

  برادر کوچک شما وحدانی

  پاسخ
 16. مریم کریمیان

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما عزیز بزرگوار
  دبیرستانی که قرار بود برای جلسات آماده شود، آماده شده و برای برگزاری جلسات مشکلی ندارد و مجوز رسمی از اداره دریافت نموده. من حتی رایزنی و پیگیری جهت دیدار جناب آقای قالیباف را نیز کرده ام. اما لازمه این دیدار داشتن اسناد و مدارک به صورت کتبی است و حضور چند نفر که از صفر تا صد در جریان مسایل این تعاونی بوده باشند.

  پاسخ
 17. علی رضا مشیر

  با درود من یک امتیاز ۲٫۵ هشت سال پیش خریدم لطفا شماره تلفن تعاونی را اعلام کنید وجهت عضویت توضیح دهید

  پاسخ
  1. admin نویسنده

   با درود

   آقای مشیری به جمع سهامداران زمین فرحزاد خوش آمدید ! این تشکل هیچ ارتباط رسمی با تعاونی ندارد . شماره تعاونی ۴۴۴۱۹۶۰۵ است . البته فکر نکنم کسی پاسخگو باشد.

   پاینده باشید
   خسروی

   پاسخ
 18. فرهاد حیدری

  با سلام
  دوستان عزیز آیا میشود اسمی از سهامداران اولیه از قلم افتاده باشه ؟ من سهامی را که به میزان ۲٫۵ سهم خریده ام به نام خانم زبیده مصلحی بوده ولی نام ایشان در لیست های فوق وجود نداره ، لطفا راهنمائی فرمائید.
  با تشکر

  پاسخ
  1. admin نویسنده

   با درود

   به جمع سهامداران زمین فرحزاد خوش آمدید. بله این امکان هست که فهرست اولیه اعضا کامل نباشد. شما می توانید با مراجعه به اداره ثبت استعلام کرده و سند به نام خودتان بگیرید.

   شاد و پیروز باشید
   خسروی

   پاسخ
   1. فرهاد حیدری

    دوست عزیز و گرامی ضمن سلام وخسته نباشید در صورت امکان آدرس دقیق زمینهای مورد نظر را اعلام بفرمائید، برای پروسه ثبت شدیدا به آن نیاز دارم.
    باتشکر از همکاری شما و سایر دوستان

    پاسخ
    1. admin نویسنده

     با درود

     ما هم نشانی دقیق ثبتی از زمین نداریم . شما می توانید به پیوند زیر که گزارش بازدید از زمین هست مراجعه کنید، که محل تقریبی زمین مشخص شده است :
     http://faniherfei.vistamehr.org/?m=201307
     همچنین یکی از سهامداران برای به نام کردن سند به ثبت مراجعه و کارشان را انجام داده اند . در صورت تمایل شماره همراه تان را اعلام بفرمایید تا نشانی محضر مربوط را خدمتتان اعلام کنم.

     خسروی

     پاسخ
 19. لیاقت علی سرداری مهرابادی

  با سلام در لیست ها اسم حقیر که ۲ سهم از زمینهای فرحزاد را مالک هستم در ردیف (س) موجود نیست با تشکر
  لیاقت علی سرداری

  پاسخ
 20. سهيلا حق طلب

  با سلام فرا رسیدن بهار طبیعت را به شما اقای خسروی و تمامی اعضای تعاونی فنی حرفه ای تبریک عرض میکنم به امید اینکه سال جدید سالی پرازبرکت وپیروزی برایمان باشد وهمگی به حق و حقوق قانونی خود برسیم من التوفیق

  پاسخ
  1. admin نویسنده

   با درود

   خانم ارین ، اگر مایل هستید نام شما هم در پیگیری های زمین فرحزاد باشد . با هماهنگی برای امضا صورتجلسه تعیین نماینده به دفتر موسسه مراجعه فرمایید.

   کزارش نشست سوم سهامداران
   http://faniherfei.vistamehr.org/?p=352

   شاد و سرافراز باسید
   خسروی ۰۹۱۲۴۲۴۴۵۸۵

   پاسخ
 21. نجمه فیروزی

  با سلام و عرض خسته نباشید و تشکر از زحمات شما عزیزان
  اینجانب دارای دو سهم میباشم که به صورت وکالتی در سال هشتادوشش خریداری نموده ام که در خصوص موارد زیر خواهشمندم راهنمایی فرمایید:
  ۱-سند به نام اقای اکبر لطفی سرابی است که در لیست منتشره وجود ندارد.
  ۲-درخصوص انتقال قطعی سند به نام خود از چه طریق و چه اقداماتی را باید صورت داد؟
  ۳-چگونگی عضویت بنده در مجمع متشکله جهت پیگیری های بیشتر را توضیح فرمایید.
  ۴- ایا امضای بنده زیر توافقات ایجاد تشکل لازم است ؟
  ضمناً بنده آمادگی خود را جهت هرگونه پیگیری وهمکاری لازم اعلام مینمایم.

  پاسخ
  1. admin نویسنده

   با درود، سرکار خانم فیروزی این فهرست کامل نیست و ممکن است برخی نام ها در آن نباشد. یکی از سهامداران کار ثبت سند به نام خودشان را انجام داده اند شما هم می توانید با همان وکالتنامه این کار را انجام دهید . ما در آخرین نشست مان صورتجلسه ای را تنظیم کردیم که در آن تعدادی از سهامداران به عنوان نماینده مسئولیت برخی پیگیری ها را بر عهده گرفتند. من در همین جا از همه دوستان خواهش می کنم فقط نظارهگر نباشند . حداقل کاری که می توانند انجام دهند امضای این صورتجلسه است .

   شاد و سرافراز باشید

   خسروی ۰۹۱۲۴۲۴۴۵۸۵

   پاسخ
 22. شوکت اصغری

  با سلام حضور اقای خسروی
  ضمن قدردانی از زحمات حضرتعالی اینجانب حدود ۵ سال پیش دو سهم متعلق به خانم مهناز سمیع اذر را از ایشان خریداری کرده ا م
  امادگی جهت همکاری میباشم
  با تشکر
  ۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰

  پاسخ
 23. علیرضا مجتهد سلیمانی

  با عرض یلام و خسته نباشید خدمت عزیزان
  من یک سند ۲٫۵ سهمی از زمین فرحزاد را ۸-۹ سال پیش به صورت وکالتی خرید کرده ام. میخواستم آدرس دفتر خانه ی مورد نظری که کار به نام کردن را انجام داده است را در صورت امکان در اختیار قرار بدهید تا کارهای لازم را انجام دهیم، در ضمن شماره ای جهت تماس با دفتر موسسه را اگر ممکن است بدهید چون شنیده ام وکالت از اعضا میگیرند تا به صورت واحد در مورد زمینها اقدامات لازم صورت گیرد، البته اگر شنیده ها اشتباه است ممنون میشوم که بنده را آگاه کنید./
  امیدوارم گامهایتان همیشه استوار باشد

  پاسخ
  1. admin نویسنده

   با درود
   تا آنجایی که من اطلاع دقیق دارم یکی از سهامداران به دفترخانه ای مراجعه و سند را به نام خودشان کرده اند. در مورد این موسسه من هیچ اطلاعی ندارم و تازه از شما شنیده ام.

   خسروی
   ۰۹۱۲۴۲۴۴۵۸۵

   پاسخ
 24. فریده مسعودی مقدم

  باسلام و تشکر از خواهران و برادران محترم که پیگیر مسائل مربوط به این زمین شده اید من فریده مسعودی مقدم دارای دو و نیم سهم هستم مایلم اطلاعات دقیق تری ازروند فعالیت تعاونی داشته باشم تلفن بنده ۰۹۱۰۰۰۰۰۰۰

  پاسخ
 25. فریده مسعودی مقدم

  درضمن درصورت امکان شماره موبایل مسئولین تعاونی را برای ما درج فرمائید و همچنین شماره آقای لاری رااگرممکن است محبت کنید .
  نام بنده درلیست قید نشده لطفا نام مراهم درلیست قراردهید من از سهامداران اولیه می باشم .آیا امیدی هست که ساخت و ساز دراین زمین ها انجام شود؟
  اینطورکه دراخبارشنیدم مشکل ارتفاع حل شده اکنون چه مشکلی هست که فعالیت های تعاونی راکد مانده است .

  پاسخ
 26. masoumi yahya

  با درود
  من۲ سهم خریداری کردم ۱۰ سال پیش ؛ کپی مدارک با نام خودم در فراخوانی به اقای دباغ دادم ؛ودر ردیف فرخوان به نام علی اکبر جمشیدی ۷۸
  ثبت شده ؛باتشکر ازاقای خسروی
  معصومی شماره تماس ۰۹۱۲۰۰۰۰۰

  پاسخ
 27. masoumi

  ادرود فراوان
  باتشکر از اقای صمدی که نکته های مهمی را ایراد فرمودند؛ وواقعا چگونه است که نمیگذارند مدیریت جدید تعاونی فنی حرفه ای تشکیل شود؟
  یک فراخوان زده شود زمان یک ماهه گذاشته شود ؛ در لیست فراخوان تمام شمارهای جدید سهامداران وجوددارد؛ که بشود با انها تماس گرفت
  حتی برای دو الی سه مرتبه فراخوان زده شود تا میزان شرکت کنندگان مشخص گردد.شاید بتوان با هم فکری واتحاد به هدفمون برسیم.
  متشکرم

  پاسخ
 28. Mahmood

  با سلام
  بنده محمود حق شناس هستم و در سال ۸۴ اقدام به خرید محضری دو سند دوسهمی نمودم. متاسفانه در حال حاضر خارج از کشور زندگی میکنم و امکان حضور ندارم. ولی از زحمات شما سپاسگزاری و پشتیبانی خود را اعلام میدارم. ضمنا تا آنجا که اطلاع دارم سایر تعاونیها که مشکل مشابه ای داشته اند اقدام به ایجاد تشکل و اخذ وکالت از اعضا جهت پیگیری مطالبات ( البته با دریافت حق عضویت) نموده اند. به نظرم حال که شما اولین قدم را برداشته اید که جای سپاس فراوان دارد نسبت به این مهم نیز اقدام کنید. بنده از همین جا آمادگی خود جهت عضویت و وکالت به چنین تشکلی را اعلام میدارم و اطمینان دارم سایرین هم با این ایده موافق خواهند بود. چون تنها راه منطقی برای پیش بردن مطالبات می باشد.
  باز هم از تلاش و پیگیری شما سپاسگزاری نموده و آمادگی خود را برای هرگونه کمکی اعلام می دارم.

  پاینده باشید
  در پناه حق

  پاسخ
  1. admin نویسنده

   جناب حق شناس ، فرمایش شما درست است . من هم با یکی از مدیران همین تشکل ها که پیشرو در پیگیری امور زمین های بیرون محدوده هستند، صحبت کردم . ایشان گفتند که ما هم مشکلاتی شبیه شما داشتیم که سرانجام تصمیم گرفتیم شرکتی برای پیگیری مطالباتمان تشکیل دهیم. منتها برای راه اندازی چنین تشکلی گام های زیر باید برداشته شود :
   ۱) در ابتدا باید ۵ نفر به عنوان هیئت مدیره موقت که توانایی و وقت پیگری این امور را داشته باشند نامزد شوند.
   ۲) سپس با یک فراخوان از سهامداران برای تشکیل یک شخصیت حقوقی ( شرکت) برای تشکل دعوت به عمل بیاید.
   ۳) پس از برگزاری جلسه و انجام مقدمات اعضا حق عضویت خود را پرداخت کنند .
   ۴) سرانجام این تشکل به صورت رسمی در اداره ثبت شرکت های به ثبت برسد.

   در این صورت نمایندگان قانونی اعضا می توانند در دوایر دولتی همراه دیگر تشکل ها پیگیر امور باشند.

   خسروی

   پاسخ
 29. Bahrami

  خیلی ممنون از اینکه این سایت را راه اندازی کردید، ولی نمیدونم چرا اسم من در این لیست نیست به همان آدرسی که گذاشتید مشخصاتم را میفرستم، آیا امکان دارد که یک شماره تلفن هم بدهید که بتوانیم تماس بگیریم تلفن هایی که فبلا بوده هیجکدام جواب نمیدهد
  با تشکر
  شادی بهرامی

  پاسخ
 30. سهيلا حق طلب

  با سلام به همگی اعضا و اقای خسروی
  اقای خسروی اخرین همایش که در هنرستان داشتید من مطلع نشدم یعنی به من خبر ندادیدکه حضور داشته باشم اگر ممکنه به همه اعضا وسهامداران ازطریق پیامک اطلاع بدید ممنون مبشم
  درضمن نتیجه اون همایش چی شد؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *