بایگانی ماهیانه: خرداد ۱۳۹۴

نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده تعاونی فنی و حرفه ای

با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول ، طبق آگهی مندرج در روزنامه همشهری مورخ ۹۴/۰۳/۲۸ ، مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۴/۱۶ راس ساعت ۱۴ در هنرستان راهیان قدس برگزار خواهد شد.

خسروی

خبر خوب برای سهامداران زمین فرحزاد

سرانجام با پیگیری های تعدادی از اعضای قدیمی تعاونی،  اداره تعاون موافقت کرد که مجمع برای انتخاب هیئت مدیره جدید برگزار شود.این خبر را امروز  آقای مقدم از مدیران سابق تعاونی اعلام کردند .

طبق آگهی چاپ شده در  روزنامه همشهری مورخ ۹۴/۰۳/۱۰  مجمع فوق العاده جهت تغییر اساسنامه در محل هنرستان راهیان قدس پایینتر از چهار راه سیروس در تاریخ ۹۴/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴ و طبق آگهی مورخ ۹۴/۰۳/۱۲  مجمع عادی نوبت اول جهت انتخاب هیئت مدیره جدید در همان محل هنرستان و در تاریخ ۹۴/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵ برگزار خواهند شد.

امیدوارم این آغازی باشد برای رهایی همه سهامداران از بلاتکلیفی .

خسروی

۰۹۱۲۴۲۴۴۵۸۵