بایگانی ماهیانه: اکتبر 2017

دومین مجمع عمومی تشکل پیشگامان زمین فرحزاد برگزار شد

دومین مجمع عمومی مالکان پیشگام زمین فرحزاد

دومین مجمع عمومی مالکان پیشگام زمین فرحزاد

دومین مجمع مالکان پیشگام زمین فرحزاد با حضور اکثریت اعضا در تاریخ ۲۱ مهر ۹۶ برگزار شد. پس از تلاوت قرآن کریم . ابتدا بازرسان تشکل گزار ش های مفصل مالی و نظارتی شفافی از عملکرد یک سال گذشته هیئت رییسه را به مالکان ارایه و پیشنهاد های خود را جهت بهبود و شفاف تر شدن گزارش ها ارایه کردند. در ادامه ، مدیر امور مالی گزارشی دقیق و مفید از گردش و فعالیت های مالی تشکل را ارایه کردند.

پس از آن  نایب رییس تشکل و دبیر اجرایی مجمع گزارشی از عملکرد یک ساله گذشته هیئت رییسه در تنظیم اساسنامه و آیین نامه های مالی و نظارتی جهت تعیین چارچوب شفاف برای اداره تشکل و نظارت بر هیئت رییسه را تشریح کردند .

سپس رییس تشکل  گزارش اقدامات فنی و حقوقی انجام گرفته در یک سال گذشته بر روی زمین را به مالکان ارایه کردند.

در پایان کاندیدادهای هیئت رییسه و بازرسان به مالکان معرفی و رای گیری برای انتخاب هیئت رییسه و بازرسان جدید و  تصویب اساسنامه و آیین نامه های تشکل برگزار و شمارش آرا زیر نظر ۸ تن از مالکان ، بازرسان و هیئت رییسه پیشین انجام شد.

و سرانجام در جلسه پرسش و پاسخ ، رییس تشکل به پرسش های مالکان جواب دادند .

سخنی با مالکان زمین فرحزاد

زمین فرحزاد که به ۱۳۰۰ سهم منقسم شده است بر اساس برآوردهای اولیه حدود ۵۰۰ مالک دارد که به صورت مشاع در آن سهیم هستند. هر مالکی به نسبت تعداد سهام مشخص که در سند رسمی وی قید شده است در منافع زمین سهیم است . طبق قوانین حقوقی حاکم بر اموال مشاع غیر منقول ،در صورتیکه صد در صد مالکان حاضر نباشند تنها و تنها مالکان حاضر و یا وکلای رسمی آنها طبق حکم دادگاه حق اقدام های محتمل قانونی را بر روی زمین دارند.

بنابر این ، هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی حق ندارد حتی روی زمین اقدام به خط کشی کند. اینکه برخی افراد راسا ادعای دادن معوض یا پی کنی زمین را دارند در خوش بینانه ترین حالت این سخنان آنها بیان آرزوهایشان است که از روی ناآگاهی بیان شده اند.

 از اینرو ، هرگونه اقدامی بر روی زمین تنها و تنها از مرجع قضایی با ارایه مستندات فنی و حقوقی از سوی مالکان یا وکلای رسمی آنها امکان پذیر است .
ما در یک سال گذشته به پشتوانه رای و اعتماد مالکان پیشگام ، قدم نخست را که همان به دست آوردن مستندات فنی و حقوقی زمین است را برداشتیم و به زودی با کامل شدن مدارک می توانیم ارزندگی داشته مان را بسنجیم و چشم اندازی روشن از آینده زمین را به دست دهیم .

محمد خسروی ، رییس تشکل مالکان پیشگام زمین فرحزاد

اگر مالک سهمی در زمین فرحزاد هستید و مایلید به ما بپیوندید در تلگرام به شماره ۰۹۱۲۴۲۴۴۵۸۵ پیام دهید .