بایگانی برچسب: s

روزنه ای از امید برای آنانی که پیگیر بودند

به تازگی خبری را در شرکت ” کاشانه تهران مهر سبز ” که وکالت یکی از زمین های  سوهانک را بر عهده دارد دیدم .  ظاهرا تلاش ها و پیگیری های آنها در حال به بار نشستن است . زمانیکه که دبیرخانه تشکل ها ی قانونی و تعاونی های مسکن در شرکت کاشانه شکل گرفت و دو نماینده نیز از سوی تعاونی مسکن فنی و حرفه ای به آن معرفی شدند ، ماهم امیدوار شدیم که نام تعاونی فنی و حرفه ای هم در این پیگیری ها مطرح شود. ولی متاسفانه ، در صورتجلسه روز چهارشنبه سی ام مهر هیچ نامی از نمایندگان تعاونی فنی و حرفه ای دیده نمی شود. ظاهر امر نشان می دهد که وزیر مسکن نیز مستقیما وارد ماجرا شده و قرار است زمین معوض به تشکل های قانونی و تعاونی هایی که وکالت از سهامداران شان دارند تعلق بگیرد . در پیوند زیر جزییات بیشر را ملاحظه فرمایید .

صورتجلسه سم ام مهرماه ۹۳

http://www.suhanak-moradabad.ir/fa/News404.aspx

پاینده باشید

خسروی ۰۹۱۲۴۲۴۴۵۸۵