بایگانی برچسب: s

بازدید تعدادی از سهامداران از زمین فرحزاد

خوشبختانه دوستان سهامدار و اعضای محترم تعاونی فنی حرفه ای تهران اندک اندک همدیگر را پیدا می کنند . گردهمایی دوستان و تدبیر هایی که با هم اندیشی و واقع نگری می کنند، چشم انداز رسیدن به کلید در های بسته را نزدیک تر و امید ها  به باز شدن گره های زمین فرحزاد را هر روز بیشتر کرده است . جمعه ۱۴ تیر ماه ۹۱  ساعت ۹ صبح طیق قرار در ایستگاه اتوبوس بام تهران حاضر و از آنجا به سمت برج های تعاونی علوم پزشکی، که محدوده ابتدایی زمین فرحزاد از پشت آن آغاز می شود، حرکت کردیم.

از کنار برج C4 علوم پزشکی راهی به پشت برج ها است که از آنجا می توان به زمین فرحزاد رفت .

برج C4 علوم پزشکی

برج C4 علوم پزشکی

پشت برج ها و در ارتفاعی کمتر از ده متر یک راه وجود دارد که در ابتدای آن یک باجه زنگ خورده قدیمی نگهبانی است  حریم زمین فرحزاد اندکی بالاتر از اینجا آغاز می شود .

ابتدای حریم زمین فرحزاد

ابتدای حریم زمین فرحزاد

این راه را تعاونی علوم پزشکی در هنگام ساخت و ساز برج هایشان روی زمین تعاونی فنی حرفه ای کشیده است تا نخاله های ساختمانی شان را در زمین ما تخلیه کنند . اکنون میلیونها تن نخاله ارتفاع زمین مار را حداقل ده متر نسبت به ارتفاع واقعی آن افزایش داده است . پرسش این است که چرا هیات مدیره تعاونی فنی حرفه ای هیچ اعتراض و اقدام قانونی بر علیه این تجاوز آشکار به حریم زمین سهامداران تعاونی نکرده است . بدیهی است حق شکایت برای تعاونی و تک تک سهامداران زمین برعلیه تعاونی علوم پزشکی همچنان محفوظ است .

چشم انداز شمال به جنوب زمین روی جاده

چشم انداز شمال به جنوب-جاده در زمین

همانگونه که در تصویرها می بینید تعاونی علوم پزشکی با کشیدن لوله آب از محدوده زمین تجاوز آشکار دیگری به حریم زمین فرحزاد کرده است .

محدوده درونی زمین فرحزاد

محدوده درونی زمین فرحزاد

زمین فرحزاد از غرب به رودخانه ای موسوم به حسنک دره و از شمال به منطقه سر سبزی ختم می شود.

حریم غربی زمین - حسنک دره

حریم غربی زمین – حسنک دره

حریم شمالی زمین - چشمه

چشم انداز حریم شمالی زمین –

در حریم  شرقی ما  اراضی کوهستانی و در بالای آن یک زمین حصار کشی شده  است . با اینکه این زمین در ارتفاع بسیار بالایی قرار دارد ولی مالکان آن در حفظ حریم زمین شان از تعدی دیگران بسیار جدی هستند زیرا که اطراف آن را  حصار و سیم خاردار  کشیده اند.

حریم شرقی زمین - اراضی کوهستانی

حریم شرقی زمین – اراضی کوهستانی

چشم انداز رو به تهران - بر فراز نخاله ها

چشم انداز رو به تهران – بر فراز نخاله ها
چشم انداز شمال

چشم انداز شمال زمین

پایان گزارش

خسروی