بایگانی برچسب: s

فراخوان اداره کل فنی استان تهران از اعضای تعاونی ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران،اداره کل دفتر فنی استانداری تهران پیرو نامه شماره ۸۵۴۳۵-۵۲-د مورخ ۹۳/۱۲/۹ از اعضای تعاونی های ۳۳گانه شمال و شرق تهران که تعداد آن به ۲۵ هزار عضو می رسد خواست تا برای تکمیل اطلاعات به مدیران تعاونی ها و نمایندگان قانونی تعاونی ها مراجعه کنند.

متاسفانه همچون گذشته نامی از تعاونی مسکن فنی و حرفه ای در فهرست فراخوان دیده نمی شود .

اصل خبر به نقل از سایت کاشانه را در زیر ملاحظه فرمایید :

 

اطلاعیه اداره کل دفتر فنی استانداری تهران در خصوص تعاونی های موسوم به ۳۳ گانه
اداره کل دفتر فنی استانداری تهران در خصوص مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ارایه لیست اسامی تعاونی های موسوم به ۳۳ گانه در شمال و شرق تهران اطلاعیه ای صادر کرد.

اطلاعیه اداره کل دفتر فنی استانداری تهران در خصوص تعاونی های موسوم به ۳۳ گانه

اداره کل دفتر فنی استانداری تهران در خصوص مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ارایه لیست اسامی تعاونی های موسوم به ۳۳ گانه در شمال و شرق تهران اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران،اداره کل دفتر فنی استانداری تهران پیرو نامه شماره ۸۵۴۳۵-۵۲-د مورخ ۹۳/۱۲/۹ از اعضای تعاونی های ۳۳گانه شمال و شرق تهران که تعداد آن به ۲۵ هزار عضو می رسد خواست تا برای تکمیل اطلاعات به مدیران تعاونی ها و نمایندگان قانونی تعاونی ها مراجعه کنند.

لیست اسامی تعاونی های مزبور به این شرح است:

تعاونی مسکن سازمان جنگل ها و مراتع

تعاونی مسکن شرکت هواپیمایی خدمات ویژه

شرکت تک جم

تعاونی مسکن کارکنان دیوان عدالت اداری

تعاونی مسکن کارگران بیمارستان پارس

تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان وزارت کشاورزی

کاشانه تهران مهر سبز(تعاونی های وابسته به وزارت کشاورزی(

تعاونی مسکن کمیته امداد امام خمینی

شرکت تعاونی مسکن دیوان محاسبات کشور

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان مرکزی تعاون کشور و مدیریت تعاونی شهری استان تهران

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت مخابرات و شرکت های تابعه

شرکت تعاونی مسکن مهاب قدس

کارکنان وزارت جهادکشاورزی و سازمان های تابعه

ریاست جمهوری(ستاد بازسازی مناطق جنگی(

شرکت تعاونی مسکن منابع طبیعی(خانه ما(

شرکت مقدس المهدی(نیروی هوایی(

شرکت تعاونی مسکن ایثارگران وزارت کشاورزی

بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت جهادکشاورزی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

کارکنان بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی

کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شرکت مسکن عدالت کارکنان وزارت دادگستری

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت جهادکشاورزی

تعاونی مسکن کارکنان جهاد استان تهران

وزارت امور خارجه

محافظین مجلس شورای اسلامی

برنامه و بودجه

تعاونی مسکن منابع طبیعی استان تهران