بایگانی برچسب: s

خبر تازه از تعاونی

همانگونه که اعضا و سهامداران اطلاع دارند . سامانه پاسخ خودکار تلفن دفتر تعاونی ماه ها بود که یک پیغام ثابت را پخش می کرد . امروز مطلع شدم که پیغام تغییر کرده است . مضمون پیغام جدید این است که در تاریخ یازدهم اردیبهشت ۹۲ نامه ای از سوی وزیر مسکن به یکی از معاونت ها جهت بررسی پرونده تعاونی ارسال شده است .

تلفن دفتر تعاونی مسکن فنی و حرفه ای ۴۴۴۱۹۶۰۵