بایگانی برچسب: s

فراخوان از مالکان زمین فرحزاد پلاک ثبتی ۱۱۶/۷۷۶۷

زمین فرحزاد به پلاک ثبتی ۱۱۶/۷۷۶۷ واقع در فرحزاد بالای میدان بهرود شهرک مخابرات موسوم به بام تهران و جنب مجتمع های علوم پزشکی واقع شده است . در سال ۷۲ دولت این زمین را به تعاونی فنی و حرفه ای تهران جهت تامین مسکن کارکنان اش واگذار کرد. تعاونی زمین را به سندهای مشاعی تقسیم و به اعضای تعاونی به صورت قدرالسهم از ۱۳۰۰ سهم مشاعی فروخت . پس از چند سال اعضا سهام خود را به خریداران آزاد فروختند .مالکان  این زمین مانند همه مالکان زمین های نوار جنوبی البرز سال هاست بلاتکلیف رها شده اند .

اکنون همه مالکان زمین های نوار جنوبی البرز، از جمله مالکان زمین فرحزاد، مالک آزاد شمرده می شودند و برای دریافت معوض احتمالی یا هرگونه اقدامی بر روی زمین های خود باید به صورت گروهی به فرد یا افرادی وکالت کاری بدهند .با توجه به اخبار رسیده غیر رسمی و همچنین شرحی که از جلسه های برگزار شده میان نمایندگان دولت و مالکان نقل شده است ،دولت نمی تواند با ۳۰ هزار مالک طرف حساب شود و ترجیح می دهد با نمایندگان آنان مذاکره کند. زمین ما در میان زمین های همه گروه های دیگر وضعیت ممتاز و منحصر به فردی دارد و اگر قدرت داشته باشیم می توانیم امتیاز های ارزنده ای بگیریم. از اینرو،  مالکان زمین فرحزاد تصمیم گرفتند از میان خود وکلایی را برای پیگیری ، تعیین تکلیف و دریافت معوض تعیین کنند .

در گروه پیشگامان  ، پس از شور و رایزنی با مالکان و بهره گیری از وکلای متخصص در امور ملکی و زمین وکالت نامه ای مالک محور تنظیم و تهیه شده است . مالکان هشیار باشند که قدرت آنها در یکپارچگی و با هم بودن است . در تشکل پیشگامان ما دانسته های مان را همرسانی می کنیم ، مالکان آگاهی شان را نسبت به حقوق خود  افزایش می دهند  تا  بتوانند به حداکثر حقوق خود دست بیابند.

مالکان گرامی زمین فرحزاد پلاک ثبتی ۱۱۶/۷۷۶۷ برای اعطای وکالت با شماره های زیر تماس بگیرند . همچنین، پیوند این صفحه از سایت را در شبکه های اجتماعی همرسانی کنند تا همه مالکان با هم جهت احقاق حق خود متحد و یکپارچه شوند .

خسروی ، ۰۹۱۲۴۲۴۴۵۸۵
حیدری، ۰۹۱۲۱۷۱۳۲۲۱
واتس اپ ، ۹۹۵۵۹۷۱۱۳۱۹۵+

پیوند سایت برای فراخوان