بایگانی ماهیانه: مهر ۱۳۹۴

ثبت آگهی تغییرات تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش فنی و حرفه ای تهران

در تاریخ ۹۴/۰۷/۰۱ تغییرات صورت گرفته بر اساس تصمیمات مجامع ششم و دهم مرداد ۹۴ در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به چاپ رسید.

 

برای مشاهده جزییات به فایل های زیر مراجعه فرمایید .

 agahi1تغییرات در هیئت مدیره و حق امضا

agahi2تغییرات در هیئت مدیره

agahi3 تغییرات در اساسنامه

پاینده باشید

خسروی

۰۹۱۲۴۲۴۴۵۸۵